Онлайн платформа за кандидатстване
за програма
"Лидери в земеделието"

Благодарим Ви за интереса към програма „Лидери в земеделието“!

В момента няма активна кампания за избор на участници.

Информация за следващи кампании ще бъде публикувана на уебстраницата на Фондация „Америка за България“.

Желаем Ви успех и ще се радваме да кандидатствате за бъдещи обучения по Програма „Лидери в земеделието!“

Фондация “Америка за България” © 2022